În ultimii ani, am asistat la o creștere a cererilor din partea cultelor religioase privind modificarea legilor educației pentru a reflecta convingerile lor religioase. Aceste cereri vizează adesea prevenirea predării diversității în școli, inclusiv a diversității sexuale și de gen. Aceste cereri sunt îngrijorătoare din mai multe motive, inclusiv pentru că subminează principiul fundamental al educației, acela de a oferi o educație cuprinzătoare și diversă, care pregătește elevii pentru viață și societate.

O problemă cheie este că grupurile religioase care fac astfel de cereri ignoră în mod deliberat natura din ce în ce mai diversă a societății noastre. Aceste grupuri religioase cred că educația trebuie să se concentreze doar pe valorile și convingerile lor religioase, ignorând faptul că există o diversitate de convingeri și perspective în societatea noastră. Aceste cereri nu numai că subminează principiul fundamental al educației, dar și subminează principiul egalității și incluziunii în societate.

În plus, cererile cultelor religioase de a elimina predarea diversității sexuale și de gen din școli sunt profund problematice. Învățarea despre diversitatea sexuală și de gen este esențială pentru pregătirea elevilor pentru lumea reală. De asemenea, învățarea despre diversitatea sexuală și de gen poate ajuta la prevenirea discriminării și violenței bazate pe identitatea de gen și orientarea sexuală. Prin urmare, eliminarea acestei învățări din educație poate fi dăunătoare pentru elevi și societate în ansamblu.

Este important ca decidenții politici să se opună acestor cereri și să protejeze educația cuprinzătoare și diversă. În plus, este important să se protejeze drepturile și libertățile indivizilor, inclusiv dreptul la o educație adecvată, liberă de discriminare și bazată pe fapte și dovezi științifice. Cultele religioase pot avea convingerile și valorile lor, dar acestea nu ar trebui să submineze educația și valorile fundamentale ale societății noastre. Este timpul să ne opunem acestor cereri și să promovăm educația bazată pe diversitate și incluziune, pentru a ne asigura că elevii noștri sunt pregătiți pentru lumea reală.