SCOPUL FUNDAȚIEI

1) SĂNĂTATE ȘI DREPTURI:

 

  •  Lupta pentru o viziune inclusivă a sănătății ca bun public, astfel încât:

        1.1) Asistența medicală să fie disponibilă tuturor.

        1.2) Legile și politicile care guvernează sănătatea să fie transparente și responsabile din punct de vedere democratic.

        1.3) Inovația medicală să ofere soluții accesibile tuturor.

  •  Lupta împotriva îngrijirii necorespunzătoare sau a barierelor în calea serviciilor medicale din cauza apartenenței la minorități (rom, transgender, intersexuale, persoane cu dizabilități, persoane cu probleme de sănătate mentală, lucrători sexuali, persoane care consumă droguri sau substanțe adictive, migranți, refugiați, alte persoane marginalizate social, etc.).
  •  Domeniile de activitate ale Fundației Kulturdialog în categoria “Sănătate și Drepturi” vor fi:

        a) Sănătate mentală – drepturile persoanelor cu experiențe trăite ca provocări de sănătate mentală, care se confruntă cu o stigmatizare adânc înrădăcinată, cu încălcări ale drepturilor sau cu excluziunea socială.

        b) Politica privind drogurile și adicțiile și reducerea riscurilor la care se expun persoanele consumatoare – politică de droguri și adicții axată pe sănătatea și siguranța publică și nu pe pedeapsă și stigmatizare. Susținem abordări care nu necesită încetarea consumului ca o condiție prealabilă a sprijinului.

        c) Eliminarea barierelor legale în calea accesului la sănătate – eliminarea barierelor birocratice din calea îngrijirii grupurilor și comunităților de persoane defavorizate social.

        d) Îngrijirea pentru sfârșitul vieții – munca pentru a asigura îmbunătățirea calității vieții în ultimii ani de existență, asigurarea accesului la ameliorarea adecvată a durerii, crearea de canale de comunicare și de comunități de persoane aflate în aceeași situație socială, mentală sau de apartenență.

 

2) EGALITATE ȘI ANTIDISCRIMINARE:

 

  •  Creșterea nivelului de aderență și inclusivitate socială a persoanelor sau grupurilor marginalizate pe criterii de :

        2.1) etnie

        2.2) religie

        2.3) gen

        2.4) dizabilități

        2.5) identitate sexuală

        2.6) stare socio-economică (venit, educație, statut social)

        2.7) stare culturală și generațională (naționalitate, cultură specifică, limbă, vârstă)

        2.8) capacitatea de a înțelege tehnologia avansată sau abilitatea digitală

        2.9) mediul social și de educație a familiei de proveniență

        2.10) spațiul geografic (național) de proveniență

  •  Promovarea egalității și inclusivității în cadrul comunității prin:

        a) Promovarea egalității de șanse pentru toți indivizii, indiferent de diferențele lor (de gen, de orientare sexuală, de etnie, de vârstă, de abilități, etc.).

        b) Lupta împotriva discriminării prin acceptarea diversității și sensibilizarea publicului (campanii de informare) și prin intervenții legale.

        c) Promovarea inclusivității prin oferirea de servicii de consiliere sau alte intervenții specifice.

        d) Educația publicului prin intermediul programelor de instruire sau informare corectă.

        e) Suport pentru comunitate prin programe de suport emoțional sau prin oferirea de servicii de consiliere sau asistență financiară pentru persoanele afectate de discriminare sau excludere.